"Na podstawie umowy przyrzeczonej strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży 100% akcji Lotos Terminale S.A. (umowa przeniesienia) pod warunkami określonymi w umowie przyrzeczonej, tj. związanymi z nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez uprawnione organy" - czytamy w komunikacie.

Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia, Unimot Investments będzie zobowiązany do zapłaty - wyliczonej według mechanizmów ustalonych w umowie przedwstępnej - należnej ceny, która została uwzględniona w łącznym szacowanym zaangażowaniu Grupy Unimot w transakcję, tj. w kwocie 450 mln zł, zgodnie z informacjami przedstawionymi w styczniu ub.r., podano także.

Zgodnie z umową przedwstępną, Grupa Unimot nabędzie biznes niezależnego operatora logistycznego, który obejmuje dziewięć terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m3, w tym pięć terminali należących obecnie do Lotos Terminale: w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie, a także cztery terminale należące obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku. Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m3.

Ponadto w ramach transakcji Grupa Unimot przejmie biznes "bitumen". Obejmie on wydzielane ze spółki Lotos Asfalt zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach wraz z działem handlowym, jak również dziesięcioletni kontrakt na dostawy przez Grupę Lotos produktów asfaltowych i surowca do ich produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie, dzięki czemu Grupa Unimot stanie się drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w ujęciu wolumenowym.

Reklama

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

(ISBnews)