Pełne bezpieczeństwo energetyczne może zapewnić dopiero większa liczba inwestycji w reaktory jądrowe - zarówno konwencjonalne, jak i SMR, wynika z raportu "Jak zaszczepić atom w Polsce", opublikowanego przez Baker McKenzie we współpracy z Polityką Insight.

Realizacja zaplanowanych i zadeklarowanych projektów jądrowych będzie wymagać m.in. systemowej zmiany podejścia w zakresie pomocy publicznej i strukturalnego wsparcia agencji rządowych.

"Baker McKenzie i Polityka Insight wskazują na analizy uwarunkowań rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Wynika z nich, że w kontekście wyzwań związanych z trwającą transformacją technologiczną i zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym budowa elektrowni jądrowych istotnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rozwój energetyki jądrowej wygeneruje również silny impuls do postępu technologicznego poprzez nowe inwestycje, rozwój nauki, tworzenie miejsc pracy oraz budowę przewag konkurencyjnych polskich firm, m.in. w oparciu o konkurencyjne ceny energii dla odbiorców końcowych" - czytamy w komunikacie.

Luka na rynku energii

Reklama

Jak wskazują autorzy raportu, w najbliższych latach pogłębiać się będzie luka podażowa na polskim rynku energii. Przy postępującej utracie konkurencyjności przez elektrownie węglowe oraz spodziewanej konieczności ograniczenia inwestycji w źródła gazowe Polska może stać się silnie uzależniona od importu energii elektrycznej.

"Zarówno tzw. duży, jak i mały atom jest kluczowy dla powodzenia polskiej transformacji energetycznej. Realizacja projektów jądrowych będzie w długim terminie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski i wzmacniać gospodarkę o niezakłóconym dostępie do zero-emisyjnej energii elektrycznej i cieplnej" - powiedział partner w Baker McKenzie Michał Piekarski, cytowany w materiale.

Trzy scenariusze

Autorzy raportu wytypowali i porównali trzy scenariusze określające perspektywy rozwoju energetyki jądrowej, które uwzględniają różny zakres krajowych inwestycji. W minimalnym scenariuszu założono realizację tylko jądrowych projektów konwencjonalnych przewidzianych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i aktualnie obowiązującej Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Będą to dwie elektrownie jądrowe o mocy 6-9 GW, a w każdej z nich zostaną zamontowane po trzy jednostki typu PWR o mocy ponad 1 GW. Budowa pierwszego reaktora o mocy 1,1 GW może ruszyć w 2026 roku i zakończyć się w 2033 roku. Scenariusz ten nie zakłada rozwoju tzw. małego atomu (SMR), wskazano również.

"W drugim, zbalansowanym scenariuszu uwzględniono budowę w Polsce dodatkowej elektrowni jądrowej w Pątnowie, a także kilka projektów SMR, firmowanych przez największe krajowe grupy kapitałowe. W trzecim, najbardziej odważnym scenariuszu rozwoju energetyki jądrowej, nazwanym 'atomizacją Polski', oprócz inwestycji wskazanych w dwóch pierwszych scenariuszach założono powstanie nawet kilkudziesięciu SMR-ów, wybudowanych zarówno przez duże grupy kapitałowe, jak też przez mniejszych inwestorów polskich i zagranicznych. Powodzenie każdego z tych scenariuszy wymaga m.in. kontynuacji kluczowych założeń polityki energetycznej na przestrzeni lat i utrzymania przychylnej polityki UE wobec atomu" - zakończono.

(ISBnews)