"Na rynku aktualnie działa ok. 66 klastrów energii. Zakłada się, że dzięki nowym rozwiązaniom, do 2029 r. powstanie w Polsce ok. 300 takich podmiotów" - podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, na którym przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Jak podkreślono w komunikacie, projekt przewiduje rozwiązania, które mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dostosują także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Jednym z najważniejszych rozwiązań ma być wprowadzenie usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby.

"Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebie zapewnienia przejrzystych zasad współpracy w ramach klastrów energii, obejmujących usprawnienia administracyjno-prawne i dedykowany system wsparcia" - wskazano w komunikacie.

Reklama

Według rządu nowe przepisy zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji związanych z budową instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu.

Jak wyjaśniono, wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie.

Nowe przepisy mają ponadto doprowadzić do zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie, m.in. poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego.

Dodatkowo zostanie też wprowadzona możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.

Dzięki noweli ma być zintensyfikowany rozwój morskich farm wiatrowych i zaproponowane zostanie zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.

Na podstawie nowych rozwiązań prawnych ma zostać utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów. Dzięki temu rozwiązaniu, inwestorzy będą mogli łatwiej uzyskać informacje o wydawaniu pozwoleń i procedurach administracyjnych, które związane są z inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Autor: Łukasz Pawłowski