Pod koniec pierwszej połowy ubiegłego roku średnia cena energii w całej UE była na poziomie 25,3 euro za 100 kWh, podczas gdy w pierwszym półroczu 2023 r. wynosiła 28,9 euro za 100 kWh.

Wzrosły także średnie ceny gazu w porównaniu z tym samym okresem 2022 r., z 8,6 euro za 100 kWh do 11,9 euro za 100 kWh w pierwszej połowie 2023 r.

ikona lupy />
Średnia cena prądu i gazu w UE / eurostat
Reklama

Ceny energii elektrycznej w krajach UE

Dane Eurostatu pokazują, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w pierwszej połowie 2023 r. w 22 krajach UE w porównaniu z pierwszą połową 2022 r.

Największy wzrost w walucie krajowej odnotowano w Holandii, gdzie gospodarstwa domowe musiały płacić za prąd o 953 proc. więcej niż rok wcześniej.

Powodem tak gigantycznego wzrostu ceny prądu w Holandii było wycofanie ulg podatkowych, które obowiązywały w 2022 r., a jednocześnie podwojone zostały podatki od energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Duże wzrosty cen (w walutach krajowych) odnotowano również na Litwie (+88 proc.), Rumunii (+77 proc.) i Łotwie (+74 proc.).

Gdzie najbardziej spadły ceny energii

Najbardziej energia elektryczna potaniała w Hiszpanii (-41 proc.), a następnie w Danii (-16 proc.). Mniejsze spadki odnotowano w Portugalii (-6 proc.), na Malcie (-3 proc.) i w Luksemburgu (-0,4 proc.).

Wyrażone w euro średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2023 r. były najniższe w Bułgarii (11,4 euro za 100 kWh), na Węgrzech (11,6 euro za 100 kWh), na Malcie (12,6 euro), w Chorwacji (14,8 euro) i Polsce (16,7 euro).

Najdrożej za prąd płaciły gospodarstwa domowe w Holandii (47,5 euro za 100 kWh), Belgii (43,5 euro), Rumunii (42 euro) i w Niemczech (41,3 euro).

ikona lupy />
Zmiana cen energii elektrycznej dla odbiorców domowych w I półroczu 2023 r. / eurostat

Ceny gazu w krajach UE

W okresie od I półrocza 2022 r. do I półrocza 2023 r. ceny gazu wzrosły w 20 z 24 krajów UE, które raportują ceny tego surowca.

Ceny gazu (w walutach krajowych) wzrosły najbardziej na Łotwie (+139 proc.), w Rumunii (+134 proc.), Austrii (+103 proc.), Holandii (+99 proc.) i Irlandii (+73 proc.).

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Estonia, Chorwacja i Włochy, które odnotowały spadki w zakresie od -0,6 proc. do -0,5 proc. Na Litwie cena pozostała bez zmian.

Wyrażone w euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2023 r. były najniższe na Węgrzech (3,4 euro za 100 kWh), Chorwacji (4,1 euro) i na Słowacji (5,7 euro), a najwyższe w Holandii (24,8 euro), Szwecji (21,9 euro) i Danii (16,6 euro).

ikona lupy />
Zmiana cen gazu ziemnego dla odbiorców domowych w I półroczu 2023 r. / eurostat

Cena prądu i gazu w Polsce

Podobnie jak w większości państw UE także w Polsce ceny gazu dla gospodarstw domowych w I połowie 2023 roku wzrosły. Roczny skok ceny gazu liczony w złotych sięgnął 24 proc. Pod koniec czerwca polskie gospodarstwa domowa płaciły średnio za gaz 6,83 euro za 100 kWh.

W tym samym okresie ceny energii elektrycznej dla polskich gospodarstw domowych wzrosły o 20 proc. Cena prądu w Polsce wyrażona w euro była na poziomie 17,69 euro za 100 kWh, i to była, podobnie jak w przypadku gazu, piąta najniższa cena w całej UE.