W zmienionej taryfie cena gazu dla gospodarstw domowych oraz tzw. odbiorców uprawnionych do skorzystania z taryfy spada z 318,14 do 290,97 zł za MWh. Stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie. Zgodnie z prawem zmianę taryfy należy wprowadzić najwcześniej 14 dni po jej opublikowaniu.

Jak przypomniał URE, ze względu na obowiązujące do końca czerwca br. przepisy ustawowe zamrażające ceny gazu na poziomie 200,17 zł za MWh, odbiorcy w gospodarstwach domowych i uprawnieni do taryf nie odczują zmiany tej taryfy.

Urząd podkreślił, że postępowanie o zatwierdzenie zmiany taryfy zostało wszczęte w wyniku wezwania Regulatora skierowanego do PGNiG OD. Zgodnie z prawem brak odpowiedzi na takie wezwanie wstrzymuje wypłaty rekompensat dla sprzedawcy za sprzedaż gazu po niższych, zamrożonych cenach.

"URE na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje działania w reakcji na zmieniające się warunki. W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym podjąłem decyzję o wezwaniu 14 przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania zostały skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych" - poinformował Prezes URE Rafał Gawin.

Reklama

W efekcie - jak podano - do Urzędu wpłynęło 13 wniosków o zatwierdzenie zmiany taryf, ponieważ jeden podmiot zaprzestał obsługi odbiorców uprawnionych. Do końca lutego 2024 r. Prezes URE zatwierdził osiem zmian taryf skutkujących obniżeniem cen gazu; obniżki wyniosły od 0,3 proc. do 28 proc., w zależności od portfela zakupowego poszczególnych przedsiębiorstw obrotu.