Wnioski z raportu przedstawił na swoich łamach niemiecki portal technologiczny Basic Thinking (BT). Podstawę badania stanowiło 17 ankiet, które Stowarzyszenie Niemieckiego Zarządzania Podróżami (VDR) przeprowadziło w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. Wynika z nich jasno, że spadły w tym czasie wydatki na podróże służbowe. Według danych VDR niemieckie firmy w 2019 roku wydały ok. 55 mld euro. W roku 2020 – roku pandemii - było to tylko ok. 10 mld euro.

Jednak jak podkreśla raport IW, różnicy wynoszącej 45 mld euro nie można w całości zaliczyć na poczet oszczędności. W przypadku niektórych firm podróże służbowe są uważane za „kluczowe dla biznesu” i sukcesu. Spotkania w formie wideokonferencji nie dla każdego są dobrą alternatywą – i ten aspekt IW uwzględnił w swoich szacunkach.

Reklama

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, IW ocenia oszczędności, wynikające z eliminacji podróży służbowych w 2020 r. na ok. 11 mld euro.

W wielu przypadkach ankietowani byli zdania, że „podróże służbowe nie zawsze służą niezbędnemu celowi biznesowemu”. W 2020 r. blisko 38 proc. respondentów twierdziło, że podróże służbowe nie są potrzebne. W 2021 r. uważa tak 24,8 proc.

Pandemia stanowiła ogromne wyzwanie dla wielu firm. Wiele podróży służbowych nie odbyło się m.in. z powodu przestrzegania środków ostrożności i kwarantann, przez brak możliwości zaplanowania dojazdu i zakwaterowania. W niektórych przypadkach prowadziło to również do strat w firmach.

Ogólnie jednak nowa sytuacja sprawiła, że wiele firm przemyślało na nowo, czy podróże i wyjazdy są konieczne dla ich biznesu. „Odgrywające wcześniej marginalną rolę spotkania wirtualne stworzyły nowe formaty konferencji” – podkreśla BT. „Wydaje się, że w przyszłości wideokonferencje mogą zastąpić wiele podróży służbowych. Zaoszczędzone na podróżach kwoty należy zestawić z wydatkami poniesionymi na sprzęt techniczny, narzędzia online i zapewnienie bezpieczeństwa IT. Jednak pewne jest, że pod względem cyfryzacji pandemia popchnęła wiele firm do przodu” - dodaje.

Dzięki możliwościom, jakie dają nowe technologie, coraz większą popularnością cieszy się praca zdalna. „W niektórych firmach zmieniło się nastawienie do tej formy pracy. W przyszłości wielu pracowników będzie mogło w coraz większym stopniu z niej korzystać. Mniej podróży służbowych, więcej biur w domach i alternatywne formaty konferencji będą miały również pozytywny i zrównoważony wpływ na środowisko. Mniej podróży samolotem i codziennych dojazdów samochodem do pracy oznacza również mniejszą emisję CO2” – podsumowuje BT.