"W 2022 roku 42,1 proc. (-0,4 pkt. proc. r/r) firm deklaruje poprawę marż. W tej grupie 55 proc. firm podniosło marże w 2021 roku; 45 proc. firm nie zmieniło marż lub one zmalały w 2021 roku, ale planują je zwiększać" - wynika z opublikowanego we wtorek badania PIE "Polityka cenowa firm w 2021 roku".

Jak dodano, wśród firm, które w 2021 roku nie poprawiły marż, ale planują na 2022 rok przeważa przemysł i TSL (Transport Spedycja Logistyka) . Najniższe wskazania występują w usługach.

Reklama

"Firmy planują dalszą poprawę marż w 2022 roku. Sprzyja temu otoczenie makroekonomiczne (wysoki popyt i podwyższona inflacja)" - wskazało PIE.

Prognozy PIE wskazują na utrzymywanie się podwyższonej inflacji (powyżej celu NBP) zarówno w 2022 jak i 2023 roku. Według PIE, średnioroczna inflacja w 2022 r. będzie na poziomie 7,3 proc., a szczyt inflacji będzie w maju przyszłego roku - 9 proc.

Jak podało PIE, wysoki odsetek firm raportuje plany podwyżek cen. "Napięcia na rynku pracy mogą stymulować dodatkowo presję płacową" - podkreślono.

Z badania PIE wynika, że w 2021 r. 44 proc. firm podniosło ceny; 37 proc. utrzymało wcześniejsze stawki; 8 proc. obniżyło ceny produktów i usług. Najczęściej ceny podnosił przemysł (54 proc.) i budownictwo (52 proc.), a najrzadziej usługi (33 proc.).

"Wśród firm, które oceniały swoją sytuację finansową jako dobrą 47 proc. przedsiębiorców podniosło ceny swoich produktów i usług, 5 proc. firm obniżyło stawki. Przedsiębiorstwa z przeciętną lub złą sytuacją finansową istotnie rzadziej podnosiły ceny" - przekazało PIE.

Przedsiębiorcy pytani o powody podnoszenia cen wskazywali głównie na rosnące koszty pracy i koszty wytworzenia. 38 proc. przedsiębiorców wskazywało podniesienie cen jako sposób na próbę odbudowy sytuacji finansowej firmy; ok. 1/3 badanych wskazywało na czynniki rynkowe - wysoki popyt lub działania konkurencji.

Według badania, sektor budownictwa podnosił ceny głównie pod presją wzrostu kosztów wytworzenia, a TSL i produkcja z powodu wzrostów kosztu pracy. Z kolei usługi podnosząc ceny próbowały odbudować finanse po recesji.

Jak tłumaczy PIE, dla firmy doświadczonych brakami podażowymi to nie był główny powód do podnoszenia cen. 47 proc. firm, które odnotowały wyższe koszty wynikające z trudności w dostępie do produktów i usług, podniosło ceny w 2021 roku. Te same firmy pytane o przyczyny wzrostu cen wskazywały jednak częściej na koszty pracy (81 proc.).

Z badania PIE wynika, że w okresie odbudowy po lockdownach firmy odbudowały swoją rentowność. "Wskaźnik rentowności obrotu netto w średnich i dużych firmach w Polsce jest na rekordowych poziomach. Najlepiej wygląda sytuacja w przemyśle, a najsłabiej w handlu" - wskazało PIE.

Badanie przedsiębiorstw zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2021 r. na zlecenie PIE; na losowo-kwotowej próbie 1000 przedsiębiorstw, przy użyciu techniki CATI.