Z danych GUS wynika, że przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły w ubiegłym roku 48,7 mld zł. W porównaniu z 2020 r. oznacza to wzrost o 29,3 proc. Ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca.

Urząd podał, że wysoki wzrost przychodów z działalności gastronomicznej w 2021 r. był spowodowany głównie znacznie krótszym okresem obowiązywania ograniczeń działalności związanych z COVID-19 niż w pierwszym roku pandemii.

Z sektora prywatnego pochodziło 99,1 proc. uzyskanych przychodów, z sektora publicznego zaś – 0,9 proc.

Liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) w kraju wyszacowano na 74,2 tys., w tym 39,8 proc. stanowiły punkty gastronomiczne, 28,5 proc. – restauracje, 26,1 proc. – bary, a stołówki – 5,6 proc.

Reklama

Jak poinformował GUS, w porównaniu z 2020 r. w roku 2021 przybyło wszystkich rodzajów placówek; restauracji – o 19,7 proc., stołówek – o 17,6 proc., punktów gastronomicznych – o 13,2 proc., a barów – o 12,8 proc.

Według GUS w roku 2020 w Polsce było 64,4 tys. placówek gastronomicznych, w roku 2019 było ich 72,4 tys.

autor: Łukasz Pawłowski