Rynek usług pocztowych w Polsce zwiększył wartość o 11,4 proc. r/r do 14,36 mld zł w 2022 r., w tym rynek przesyłek kurierskich - o 17 proc. r/r do 9,59 mld zł, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w "Raporcie o stanie rynku pocztowego w 2022 roku".

"Na koniec 2022 roku łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 14 363,9 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do roku poprzedniego, łączna suma nominalnych przychodów z usług pocztowych operatorów działających na polskim rynku wzrosła o 1 473 mln zł, co przekłada się na roczną stopę wzrostu na poziomie 11,4 proc. W 2022 roku kolejny raz z rzędu dynamika wzrostu wartości rynku pocztowego przewyższała tempo wzrostu polskiej gospodarki (PKB 5,1 proc.)" - czytamy w raporcie.

Ludzie listy piszą

Najliczniej realizowaną w 2022 roku usługą, podobnie jak w latach poprzednich, choć z niewielką już przewagą nad przesyłkami kurierskimi pozostały przesyłki listowe, których przyjęto do obrotu 895,9 mln szt., co oznacza spadek o 8,2 proc. r/r i co przełożyło się na 3 544 mln zł przychodu (wzrost o 3,6 proc.), wskazał Urząd.

Reklama

Więcej przesyłek, większe przychody

"Operatorzy pocztowi zrealizowali w 2022 roku na rynku krajowym i zagranicznym 893,9 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 9 592,9 mln zł przychodu. W stosunku do 2021 roku wolumen wzrósł o 15,2 proc., natomiast przychody o 17 proc. Zarówno wzrost wolumenu, jak i przychodów z przesyłek kurierskich wynika, jak już wcześniej wskazano, z szybkiego w ostatnich latach rozwoju e-commerce, który znacząco przyspieszył w latach 2019-2021" - czytamy dalej w raporcie.

Łącznie przesyłek kurierskich i tradycyjnych paczek pocztowych zrealizowano w ub.r. 921,6 mln szt. (wzrost o 14,5 proc. r/r), co wygenerowało 9 934,6 mln zł przychodu (wzrost o 15,4 proc. r/r), podano także.

Udział usług powszechnych w usługach pocztowych ogółem wyniósł odpowiednio 22,1 proc. wolumenu oraz 20,9 proc. przychodów.

hfd

"Poczta Polska zrealizowała w 2022 roku 432,7 mln usług powszechnych, co przełożyło się na 3 006 mln zł przychodu. W obrocie krajowym zrealizowano 89,4 proc. usług, a w obrocie zagranicznym 10,6 proc. W porównaniu do roku poprzedniego zarówno w obrocie krajowym jak i w obrocie zagranicznym wolumen tych usług się zmniejszył. Spadki wyniosły odpowiednio -6,1 proc. i -17,9 proc. W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich największą część segmentu usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,1 proc. wolumenu ogółem" - napisano dalej w raporcie.

W 2022 roku usługi pocztowe świadczone były w 30 237 placówkach pocztowych, w tym w 7 620 placówkach operatora wyznaczonego i 22 617 placówkach operatorów alternatywnych.

Państwowy operator kontra prywatni usługodawcy

"Poziom zatrudnienia w Poczcie Polskiej w ujęciu średniorocznym w oparciu o umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty wynosił ponad 66 596 etatów. W porównaniu z danymi z roku poprzedniego oznacza to spadek o 5,3 proc. Średnioroczny poziom zatrudnienia w grupie alternatywnych operatorów pocztowych w 2022 roku wyniósł 22 113 etatów, co oznacza wzrost o 1 029 etatów tj. o 9,6 proc. w porównaniu do roku 2021" - czytamy także.

Analiza działalności prowadzonej przez alternatywnych operatorów pocztowych wskazuje, że w 2022 roku 105 z nich świadczyło usługi wyłącznie w jednym z trzech segmentów rynku (w tym 64 operatorów pocztowych wskazało, że działalność pocztowa prowadzona była wyłącznie w segmencie przesyłek kurierskich, 32 prowadziło działalność wyłącznie w obszarze usług wchodzących w zakres usług powszechnych, natomiast 9 - w zakresie innych usług pocztowych). Z kolei we wszystkich trzech segmentach rynku pocztowego działało jedynie 3 operatorów alternatywnych.

(ISBnews)