Według gazety zyski firm spadają, choć z bardzo wysokiego poziomu. W ostatnim kwartale 2023 r. wynik finansowy netto firm niefinansowych zatrudniających co najmniej 50 osób wyniósł 43 mld zł i był o 26 proc. niższy r/r.

Spadek zysków wynika z dekoniunktury i spadku inflacji

"Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet po spadku poziom zysków jest wciąż dokładnie o 100 proc. wyższy niż średnio w analogicznych kwartałach lat 2018-19. Częściowo wynikać to może oczywiście z inflacji oraz faktu, że więcej jest w Polsce dużych firm, ale te czynniki nie mogą tłumaczyć całości tej zmiany. Wynik netto w relacji do przychodów wyniósł 4,2 proc. i był o 0,7 pkt proc. wyższy niż średnio w analogicznych kwartałach lat 2018-19. Ogólna rentowność jest więc wciąż wysoka" - podaje Puls Biznesu.

Reklama

Jak informuje gazeta, spadek zysków wynika z dekoniunktury i spadku inflacji. "Nie wchodzę już tutaj w dyskusję, czy to zmieniające się marże wpływają na inflację, czy odwrotnie – inflacja na marże" - pisze dziennikarz.

"Faktem jest, że w mgle wysokiej inflacji łatwiej jest podnosić ceny nawet firmom, które nie doświadczają presji kosztowej. Z kolei w warunkach niskiej inflacji trudno jest podnosić ceny nawet firmom, których koszty rosną. Dlatego w latach 2021-22 zyski były bardzo wysokie, a w 2023 r. zaczęły spadać. Dlatego też zyski spadają najbardziej tam, gdzie jest największa dezinflacja, czyli w przetwórstwie przemysłowym. W tym sektorze w czwartym kwartale 2023 r. łączny wynik netto był aż o połowę niższy r/r" - zauważa dziennik.