W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 0,6 proc.

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 1,5 proc. r/r. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 3,6% r/r we wrześniu, zaś w cenach bieżących - o 5,6 proc. r/r.