LPP miało 91,56 mln zł zysku netto, 217,42 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - LPP odnotowało 91,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 85,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,21 mln zł wobec 103,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 217,42 mln zł wobec 175,55 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 043,94 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 812,77 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2018 roku wzrosły o 12,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie dzięki bardzo dobrej sprzedaży w obu kanałach: sklepach tradycyjnych (szczególnie Sinsay oraz Reserved) oraz sklepach e-commerce. Wzrost sprzedaży w sklepach tradycyjnych wynikał ze wzrostu powierzchni handlowej – o 10,2% licząc rok do roku. Wzrost w sprzedaży internetowej był konsekwencją zwiększonej obecności geograficznej oraz nakładów na marketing" - czytamy w raporcie.

Marża handlowa w III kw. 2018 r. wzrosła o 2 pkt proc, a w ujęciu procentowym z 49% do 51%, dzięki korzystnym trendom walutowym oraz dobrze przyjętej kolekcji jesienno-zimowej większości marek, podano także.

Marża EBITDA wyniosła 10,6% w III kw. wobec 9,7% rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w III kwartale 2018 roku wzrosły o 3,6% i były dodatnie w każdym miesiącu trzeciego kwartału, mimo wysokiej bazy. Dodatnie LFL w III kwartale odnotowały marki Reserved, House i Sinsay. W okresie sprawozdawczym największe (dwucyfrowe) LFL osiągnięte zostały w Rumunii, na Litwie, Ukrainie i Rosji" - czytamy dalej.

Na koniec III kw. 2018 roku grupa dysponowała 1 714 sklepami w 22 krajach o łącznej powierzchni 1 035,4 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 774 sklepy (528,2 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa wzrosła o 10,2% r/r.

Wydatki inwestycyjne w III kwartale 2018 roku wyniosły 209,9 mln zł tj. 74,5% więcej w stosunku do III kwartału roku poprzedniego ze względu na wydatki związane z rozbudową centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim, siedziby oraz pierwszymi kosztami budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 192,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 141,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 674,03 mln zł w porównaniu z 4 880,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 234,37 mln zł wobec 145,97 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)