Komputronik jednocześnie poinformował w komunikacie, iż spodziewa się zawrzeć, co do zasady, analogiczne porozumienie restrukturyzacyjne z bankiem, który takiego porozumienia jeszcze nie zawarł, tj. Bankiem Pekao w marcu 2022 roku.

mBank, Santander Bank Polska, Bank Millennium oraz Bank Pekao są największymi wierzycielami Komputronik, a ich wierzytelności, włącznie z wierzytelnościami zabezpieczonymi, wynoszą około 48% sumy wierzytelności podlegających układowi z wierzycielami, podano.

Reklama

Wcześniej Komputronik podawał, że zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium, dotyczące spłaty 17,15 mln zł, oraz z Santander BP, dotyczące spłaty 41,08 mln zł.

Spółka zwraca uwagę, że po zawarciu porozumień nie będzie istniało ryzyko prowadzenia jakiejkolwiek egzekucji z majątku Komputronik oraz Komputronik Biznes, w związku ze zobowiązaniami powstałymi przed dniem otwarcia postępowań sanacyjnych (10 marca 2020 roku). Ryzyko to może się aktywować wyłącznie w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania porozumień.

Na początku lutego Komputronik przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto. Spółka zakładała, że zawarcie porozumień z czterema największymi wierzycielami powinno nastąpić do końca lutego.

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli spółki na 10 grup. Spółka ma dokonywać spłat, poczynając od 31 lipca 2022 r. Ostatnie z rat zadłużenia mają zostać spłacone 30 kwietnia 2028 r.

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)