GUS poinformował, że w I kwartale tego roku ruch graniczny cudzoziemców wzrósł o 10 proc., a Polaków o 13,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W I kwartale cudzoziemcy wydali na zakup towarów i usług w Polsce 8,9 mld zł, natomiast wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 5,5 mld zł. Było to odpowiednio o 37,7 proc. i o 39,3 proc. więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były mniejsze o 3,6 proc., a Polaków wzrosły o 1,2 proc.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (50,9 proc.), następnie z: Ukrainą (20,0 proc.), Czechami (13,6 proc.), Słowacją (7,7 proc.), Litwą (4,4 proc.), Białorusią (3,2 proc.) i Rosją (0,2 proc.).

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 79 proc. swoich wydatków, a na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,1 proc., na pozostałe wydatki (usługi) – 7,7 proc. – przekazał GUS.(PAP)

Reklama