Zakaz handlu w niedzielę - jak sklepy omijają przepisy?

Ustawa z 2018 roku zakładała stopniowe ograniczenie handlu w niedzielę. Jednak w praktyce, wiele sklepów znajdowało sposoby na obejście zakazu, przekształcając się np. w punkty pocztowe, czytelnie oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego.

Ta sytuacja wywołała kontrowersje, zwłaszcza po wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który uznał, że sklep może legalnie funkcjonować jako wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Reklama

Warto zaznaczyć, że w niedziele niehandlowe, możliwość dokonywania zakupów oferują małe sklepy. Wynika to z faktu, że ustawa dopuszcza handel w placówkach prowadzonych przez właściciela lub osobę z jego rodziny. Dzięki temu sklepy te mogą być otwarte w niedziele, w których większość innych punktów handlowych musi pozostać zamknięta.

To rozwiązanie ma na celu wspieranie małych przedsiębiorców i umożliwienie konsumentom dokonywania niezbędnych zakupów również w dni wolne od handlu.

Wigilia jako niedziela niehandlowa?

Z najnowszych zmian wynika, że niedziela handlowa, zaplanowana na Wigilię (24 grudnia 2023 roku) zostanie przesunięta na 10 grudnia. Tego dnia sklepy będą otwarte do 14:00, co oznacza konieczność wcześniejszego zaplanowania świątecznych zakupów.

Przyszłość niedziel niehandlowych - postulaty koalicji

Koalicja Obywatelska przed wyborami zobowiązała się do zniesienia niedziel niehandlowych, proponując przy tym zapewnienie pracownikom dwóch wolnych weekendów w miesiącu oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę. Lewica idzie o krok dalej, sugerując 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenie za pracę w niedzielę.

Reprezentujący Trzecią Drogę Szymon Hołownia z Polski 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe opowiadają się za powrotem do modelu z 2018 roku, z dwoma niedzielami handlowymi w miesiącu, podkreślając jednocześnie potrzebę poszanowania praw pracowników.

Podsumowanie

Choć obietnice wyborcze wskazują na dążenie do liberalizacji przepisów, szczegółowe ustalenia pozostają niejasne. Polska stoi przed możliwością zmian w obowiązującym zakazie handlu w niedzielę, co rodzi liczne debaty i spekulacje.