W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie modyfikujące przepisy dotyczące etykietowania różnych typów produktów spożywczych. Zgodnie z przepisami, nowe prawo zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Dzięki temu konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru spośród napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 proc. objętościowych np. w restauracji, pubie - wyjaśniono w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że brak dostępnych informacji na temat tego zagadnienia stanowi przeszkodę dla konsumentów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na zdrowy tryb życia i odpowiednią dietę.

Czego dotyczy nowy przepis?

Przepis będzie dotyczył alkoholowych napojów takich jak piwo i wino, jednak drinki i koktajle zostaną wyłączone z tego zobowiązania ze względu na trudności w określeniu precyzyjnej zawartości alkoholu w tych napojach.

Reklama

Poszczególne lokale (bary, restauracje) mają określone receptury dla tego typu napojów alkoholowych oferowanych konsumentom, na podstawie których można wyliczyć końcową zawartość alkoholu w danym drinku. Jednak takie teoretyczne wyliczenie nie oznacza, że dany drink czy koktajl będzie mieć dokładnie taką zawartość alkoholu. Wynika to np. z różnych proporcji zastosowanych składników i użytej ilości lodu na życzenie konsumenta finalnego zgodnie z jego preferencjami - argumentowano w ocenie skutków regulacji.

Co jeszcze się zmieni?

Ustawa przewiduje także zniesienie konieczności udostępniania listy składników dla napojów zawierających więcej niż 1,2% alkoholu, "które są oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania, lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego, lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży".

Nowe regulacje szczegółowo określają także warunki stosowania terminu "nalewka", mając na uwadze nie tylko lepsze informowanie konsumentów, ale także ochronę reputacji wyrobów wytwarzanych w Polsce na bazie alkoholu.

Przepisy te mają na celu lepsze informowanie konsumentów o cechach produktu, a także ochronę renomy tego określenia odnoszącego się do wyrobów tradycyjnie wytwarzanych w Polsce na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu pochodzenia rolniczego lub napoju spirytusowego, który powstaje w procesie maceracji części roślin lub owoców - wyjaśnił resort rolnictwa.