Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał we wtorek sprawę przepisów publicznej rtv, które umożliwiają likwidację spółek oraz odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka ich zarządu.

„W związku z tym, że w dniu dzisiejszym został rozszerzony wniosek i Trybunał musi pochylić się (nad wnioskiem - PAP) i on merytorycznie znacząco poszerza wzorce, które stanowią przedmiot kontroli, zarządzam przerwę w rozprawie do dnia 18 stycznia, godzina 10.00” – powiedziała przewodnicząca składu orzekającego prezes TK Julia Przyłębska.

Trybunał obradował w składzie pięciorga sędziów TK pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą sprawy jest sędzia Krystyna Pawłowicz, zaś w składzie są jeszcze sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Bogdan Święczkowski, Jarosław Wyrembak.

Wniosek grupy posłów generalnie dotyczy oceny konstytucyjności ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w którym odsyła ona do Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do przepisów z tego kodeksu mówiących o likwidacji i rozwiązaniu spółek kapitałowych oraz odwoływaniu i zawieszaniu członków zarządu tych spółek przez walne zgromadzenie.

Reklama

Minister kultury i dziedzictwa narodowego w grudniu ub.r., w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, PR i PAP. (PAP)

Autor Andrzej Klim