Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji w maju rdr o 18,0 proc., a mdm wzrostu o 8,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w maju rdr o 15,5 proc., a mdm wzrosła o 12,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i kwietniu 2020 r.:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -17,0 10,1 -24,6 -25,5
górnictwo i wydobywanie -14,3 -1,8 -8,8 -9,9
przetwórstwo przemysłowe -18,6 12,9 -27,5 -27,5
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,6 -8,8 -1 -15,5
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -2,6 2,5 -3,1 -5,1