Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 41,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,0 proc., wyrobów z metali – o 6,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,4 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 5,9 proc., artykułów spożywczych – o 3,2 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym 2020 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 18,9 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 18,5 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 16,5 proc., napojów – o 11,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,9 proc., metali – o 5,2 proc.