„Powiedzmy to wprost: rok 2020 był dramatyczny” – powiedział na wstępie konferencji prasowej Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM. A jednak miedziowa spółka i grupa kapitałowa nie zwolniła tempa. KGHM Polska Miedź S.A. nie tylko utrzymała pracę w kopalniach i hutach, ale może pochwalić się również najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy. Nie było to łatwe. Jak wspominał Chludziński: „Kiedy rząd zastanawiał się nad tym, jak poradzić sobie z nauką zdalną, my mierzyliśmy się z najniższymi cenami miedzi”.

Miedziowy gigant zdał egzamin. Dzięki determinacji i dużej elastyczności w dostosowaniu się do pandemicznej rzeczywistości, spółka utrzymała zatrudnienie dla tysięcy pracowników i zachowała pełną zdolność operacyjną aktywów. Rekordowa EBITDA za 2020 rok przekroczyła 6,6 mld zł – to o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku. W 2020 roku Grupa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi do poziomu 709 tys. ton. „To efekt solidarnej pracy, szybkiego reagowania i zaufania” – skomentował prezes zarządu. „Działamy odważnie, współpracujemy, zachowujemy zimną krew. Mamy to w górniczym DNA” – dodał.

Działania zarządu przełożyły się na solidne efekty finansowe i bardzo dobre wyniki sprzedaży. Przychody w ujęciu rocznym wzrosły o 4 proc., do poziomu 23,6 mld zł. Co więcej, wskaźnik zadłużenia (mierzony relacją długu netto do EBITDA) spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. „To znakomity poziom” – skomentowała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Wiceprezes dodała, że KGHM przygotował się na gorsze czasy, co pomogło w najtrudniejszym 2020 roku. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Oddziałów KGHM w Polsce miało wykorzystanie zapasów. Mimo czynników, na które grupa nie miała wpływu (np. wzrost podatku miedziowego) udało się utrzymać dyscyplinę kosztową. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł. Saldo środków pieniężnych w 2020 r. wzrosło o 1 506 mln zł i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522 mln zł.

Materiały prasowe

Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

KGHM z powodzeniem realizował strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Wiceprezes zarządu Radosław Stach zaznaczył, że taki wynik spółki to m.in. zasługa bardzo dobrej pracy na kopalni Sierra Gorda. Kopalnia była motorem wzrostu i zakończyła 2020 rok produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4 proc.) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej, wynikało to jednak z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża oraz z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I. Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Z kolei produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.) wyższa od przyjętej w budżecie.

Pomimo turbulencji pandemicznego roku KGHM nie zwolniło inwestycyjnego tempa – na inwestycje wydano 2 480 mln zł. Do strategicznych projektów należy m.in. rozbudowa zbiornika OUOW Żelazny Most, prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów Głęboki–Przemysłowy oraz modernizacja Huty Miedzi Głogów I. W ramach zrównoważonego rozwoju Grupy KGHM rozwija również projekty związane z zieloną energetyką. Na koniec 2020 roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo-parowych. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.

Miedziowy gigant aktywnie włączył się w walkę z pandemią. W samym marcu 2020 roku spółka rozdysponowała 20 tys. litrów płynu odkażającego. Zarząd postawił na otwartą, konkretną komunikację z zespołem. Uruchomiono całodobową infolinię, która m.in. walczy z fake newsami oraz przygotowano poradniki dla kadry kierowniczej. Restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym stały się „nową normalnością”. Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku, a także przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje oddział dla chorych na COVID–19.