W 2018 roku pallad był wart niemal 1000 dolarów za uncję. Obecnie jedna uncja jest warta prawie 3000 dolarów, czyli blisko dwa razy tyle, co uncja złota. Jak pisze portal The Verge, ponieważ jego wartość wzrosła, urządzenia, które wykorzystują pallad, działają niczym magnes dla złodziei.

Metal ten jest głównie używany wewnątrz katalizatora – urządzenia, które przekształca szkodliwe emisje, takie jak tlenek węgla i podtlenek azotu w mniej szkodliwe, zanim zostaną uwolnione do atmosfery. Od czasu ich wprowadzenia do przemysłu samochodowego w latach 70-tych, katalizatory doprowadziły do znacznego spadku emisji tlenku węgla i podtlenku azotu. Im więcej palladu użyto w katalizatorach, tym skuteczniej zwalczają one te emisje – co czyni je idealnym celem dla złodziei.

Reklama

Z biegiem lat kradzieże katalizatorów drastycznie wzrosły z powodu rosnącej wartości palladu. Według badania zgłoszonych kradzieży, w USA w 2018 roku średnio 108 katalizatorów było kradzionych miesięcznie. Liczba ta wzrosła do 282 miesięcznych kradzieży w 2019 roku i 1 203 kradzieży miesięcznie w 2020 roku.

Popyt na pallad będzie rósł w związku z coraz większą liczbą producentów starających się zmniejszyć swój wpływ na środowisko i w miarę wprowadzania w życie surowszych przepisów dotyczących emisji w miejscach takich jak Europa i Chiny.

Dlaczego pallad jest tak cenny? Oprócz właściwości katalizujących, charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia oraz odpornością na korozję. Pallad może niebawem być surowcem deficytowym: dla przykładu, Stany Zjednoczone wydobywają jedynie ok. 14 tys. kg palladu rocznie, a zużywają 90 tys. kg tego metalu w ciągu roku. Największymi dostawcami palladu jest Rosja i RPA. Eksperci szacują, że kradzieży katalizatorów – jako łatwych źródeł palladu do recyklingu – będzie coraz więcej. Jeden katalizator może zawierać nawet 3 gramy palladu.

Jak na razie nie mamy możliwości zastąpienia palladu innym, bardziej powszechnym metalem. Badacze szukają zamiennika oraz pracują nad bardziej efektywnym wykorzystaniem każdego atomu palladu.