"Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w 2021 roku:

Reklama

- w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez PKP SKM w Trójmieście. Większej ilości postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych;

- w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach;

- w segmencie wagonów osobowych, gdzie głównym zamawiającym jest PKP Intercity S.A. Newag będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie je wybierał kierując się potencjałem marży i wymaganych zasobów do zaangażowania;

- w segmencie lokomotyw spalinowych planuje się pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 z rynku przewoźników prywatnych;

- w segmencie lokomotyw elektrycznych kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw cztero- i sześcioosiowych. Grupa oczekuje także na rozstrzygnięcie przez PKP Intercity postępowania na dostawę 10 (opcja +5) lokomotyw wielosystemowych, w którym wpłynęła tylko oferta Newag oraz na ogłoszenie kolejnego postępowania na dostawę nowych lokomotyw" - czytamy w komunikacie.

Na rynkach zagranicznych spółka zamierza poszerzać swoją obecność w Włoszech, gdzie została zaproszona do dwóch postępowań na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Aktualnie trwa analiza specyfikacji przetargowych. Postępowanie prowadzone przez Region Sycylii na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o którym spółka informowała wcześniej nadal pozostaje nierozstrzygnięte, podano także.

"Ponadto bierzemy czynny udział w dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich ogłaszanych na Litwie. Plany rozwoju sprzedaży Newag na rynkach zagranicznych zakładają intensyfikację działań w zakresie sprzedaży elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw elektrycznych, a także poszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum. W kręgu zainteresowania w pierwszej kolejności znajdują się rynki europejskie, szczególnie krajów Europy Środkowej" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)