"Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych, wnioskujemy do rady nadzorczej i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Amica S.A., aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 127 069 925,57 zł, podzielić w ten sposób, iż:

a) kwotę w wysokości 45 439 740 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 6 zł;

b) pozostałą kwotę w wysokości 81 630 185,57 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

Rada nadzorcza spółki zatwierdziła wniosek zarządu co do podziału zysku netto za rok 2020.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)