W I kwartale 2021 r. organiczny capex Grupy MOL wyniósł 281 mln USD, nieznacznie mniej niż rok wcześniej (294 mln USD), wynika z prezentacji wynikowej koncernu za I kwartał. Z tego 80 mln USD przeznaczone zostało na projekty transformacyjne, a 201 mln USD na projekty utrzymaniowe.

Nakłady na fuzje i przejęcia wyniosły 16 mln USD w I kwartale, wobec 2 mln USD rok wcześniej.

Plan na cały rok 2021 zakłada capex organiczny na poziomie 1,7-1,9 mld USD, w porównaniu do zrealizowanych nakładów na poziomie 1,41 mld USD w 2020 r., podano także w prezentacji.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 13,07 mld USD w 2020 r.

(ISBnews)