Zysk operacyjny wyniósł 36,62 mln zł wobec 17,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,37 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 249,2 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Zysk EBITDA w III kw. 2021 r. ukształtował się na poziomie 45,8 mln zł co oznacza, że był o 80,1% wyższy w stosunku do III kw. 2020 roku, kiedy to wyniósł 25,4 mln zł. Za 9 miesięcy 2021 roku zysk EBITDA wyniósł 164,3 mln zł, czyli wzrósł o 164,6 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 118,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 31,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 592,22 mln zł w porównaniu z 731,54 mln zł rok wcześniej.

"W związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w III kw. 2021 roku wyniosły 20,3 mln zł, a ich struktura kształtowała się następująco: 5,2 mln zł wydatki odtworzeniowe, 15,1 mln zł wydatki rozwojowe" - czytamy także.

Wydatki inwestycyjne w okresie 9 miesięcy 2021 roku wyniosły 46,4 mln zł, a za ostatnie cztery kwartały 55,7 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 26,88 mln zł wobec 32,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)