Zamówienia na eksport i wywóz spadły w grudniu o 6,5 proc. r/r i spadły o 20,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu spadły o 6,5 proc. rdr

Reklama

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w grudniu 2022 r. w ujęciu rdr spadły o 6,5 proc., po wzroście o 23,1 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w grudniu spadły o 20,3 proc.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 2,1 proc. r: r w 2022 r.

Produkcja samochodów osobowych w 2022 r. spadła o 2,1 proc. r/r do 255 tys. sztuk, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS).

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 29 proc. r/r do 223 681 sztuk w 2022 r.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce spadła o 2,8 proc. r/r do 5 060 sztuk.

W samym grudniu 2022 r. produkcja samochodów osobowych wyniosła 16,3 tys. sztuk, co oznacza spadek o 5,4 proc. r/r oraz spadek o 33,1 proc. m/m.

Produkcja samochodów ciężarowych wzrosła o 24,4 proc. r/r i spadła o 18,7 proc. m/m do 22 111 sztuk w grudniu.

Natomiast produkcja pojazdów do transportu publicznego w grudniu spadła o 11 proc. r/r oraz wzrosła o 20,4 proc. m/m do 601.

GUS: Produkcja papierosów wzrosła o 8,1 proc. r: r w 2022 r.

Produkcja papierosów (z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami) w 2022 r. wzrosła o 8,1 proc. r/r do 233,19 mld sztuk, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS).

W samym grudniu 2022 r. produkcja papierosów wyniosła 17,58 mld sztuk, co oznacza wzrost o 4,9 proc. r/r oraz spadek o 9,8 proc. m/m.

GUS: Produkcja piwa spadła o 2,2 proc. r: r, wódki spadła o 5,5 proc. w 2022 r.

Produkcja piwa spadła o 2,2 proc. do 37,8 mln hl w 2022 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100 proc.) spadła o 5,5 proc. r/r do 1,01 mln hl w 2022 r., wynika z danych GUS.

Produkcja win owocowych spadła o 10,3 proc. r/r do 736,3 tys. hl w ub. r., podał też GUS.

W samym grudniu 2022 r. produkcja piwa spadła o 5,5 proc. r/r do 2,77 mln hl (spadek o 1,1 proc. m/m), produkcja wódki spadła o 9,4 proc. r/r do 118,51 tys. hl (wzrost o 13,9 proc. m/m), a win owocowych spadła o 24,7 proc. r/r do 75,22 tys. hl (wzrost o 8,2 proc. m/m).

(ISBnews) map/ gor/