"To będzie największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzana kiedykolwiek w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland to także największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie" - poinformował dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Frederik Van De Velde, cytowany w czwartkowej informacji koncernu.

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece

Reklama

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu, powstaje surówka żelaza. Jest ona kadziami transportowana do stalowni, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu m.in. złomu, wytwarzana jest stal płynna. W maszynach do ciągłego odlewania powstają z niej półprodukty, przetwarzane potem w walcowniach na blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice czy walcówkę dla budownictwa.

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece - obydwa w dąbrowskim zakładzie. Gdy jesienią ub. roku jeden z nich został czasowo unieruchomiony, koncern zapewnił, że jego ponowny rozruch nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia procesu zatrzymywania drugiego pieca na czas planowanego od dawna remontu. Piec ten pracuje już od stycznia, zaś remont drugiego rozpoczyna się w marcu.

Modernizacja obejmie m.in. wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca oraz innych instalacji. Część z nich przygotowano pilotażowo w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Powstanie zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz oczyszczalnia gazu wielkopiecowego.

Będzie bardziej zielono

"Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoli na m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania wody chłodzącej oraz na zmniejszenie ilości odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. W hali lejniczej zabudujemy nowy system odpylania, co przełoży się nie tylko na poprawę warunków pracy pracowników, ale i na niższe emisje pyłowe z instalacji" - poinformował Frederik Van De Velde.

Zaplanowano wymianę zestawów dyszowych, które będą mogły spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy, wpływając na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

"Poza aspektami środowiskowymi, ważnym celem modernizacji jest także zwiększenie niezawodności instalacji. Stanie się to dzięki m.in. modernizacji systemu automatyki wraz z instalacją najnowszej generacji sterowników oraz nowemu systemowi załadunku pieca, który pozwoli na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych" - podał w czwartek koncern.

Dekarbonizować procesy produkcyjne

Prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar ocenił, iż warta ponad 700 mln zł inwestycja w Dąbrowie Górniczej dowodzi, iż koncern "chce nadal rozwijać hutnictwo w Polsce", a także dekarbonizować procesy produkcyjne.

Jesienią ub. roku, gdy praca jednego z dwóch wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej została czasowo wstrzymana, związkowcy obawiali się, że może powtórzyć się scenariusz z krakowskiej huty należącej do koncernu, gdzie w maju 2019 r. również zapadła decyzja o tymczasowym zatrzymaniu wielkiego pieca. Rok później okazało się, że wygaszenie pieca będzie mieć charakter trwały, a część surowcowa dawnej huty im Sendzimira zostanie zlikwidowana. Władze ArcelorMittal Poland od początku zapewniały jednak, że przestój pieca w Dąbrowie Górniczej jest tymczasowy.

ArcelorMittal Poland skupia połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa i jest największym producentem stali w Polsce. W skład zatrudniającego blisko 10 tys. pracowników (wraz ze spółkami zależnymi) koncernu wchodzą huty w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice - największy producent koksu w Europie. Koncern zainwestował dotąd w swoich polskich zakładach ok. 8,5 mld zł.

AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2022 r. 79,8 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 59 mln ton.