Jak poinformował przewoźnik, w czwartek w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano aneksy zwiększające dofinansowanie do projektów taborowych oraz infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity. Dzięki temu kolejowa spółka otrzyma z Unii Europejskiej łącznie miliard złotych.

Spółka przypomniała, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PKP Intercity realizuje dwa strategiczne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Łączna wartość tych projektów to ponad 2,5 mld zł brutto.

Według prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka, wsparcie z Unii jest niezwykle ważne w prowadzonych przez spółkę działaniach inwestycyjnych. "Możemy bowiem skutecznie realizować strategię mającą na celu unowocześnienie parku taborowego" – wskazał. Dodał, że już dziś pasażerowie podróżują na pokładach 335 wagonów, które udało się zmodernizować dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity przypomniał, że dotychczas otrzymane wsparcie dla obydwu projektów wyniosło 558 mln zł, z zaplanowanej pierwotnie kwoty 654 mln zł.

Reklama

Przewoźnik wskazał, że wśród zmodernizowanego taboru jest 60 innowacyjnych, wielofunkcyjnych wagonów COMBO zwiększających dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami, a także 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej oraz 125 wagonów typu 111A-20.

W ramach prowadzonych inwestycji zmodernizowano ponadto 90 wagonów drugiej klasy, a także kupiono 53 lokomotywy, które rozwijają prędkość do 160 km/h. Dodatkowo w trakcie realizacji jest umowa na modernizację 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 przystosowanych również do prowadzenia pociągów pasażerskich – spółka odebrała już 6 takich pojazdów. W realizacji pozostaje również zadanie dotyczące modernizacji 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Po remoncie zwiększyć się ma ich prędkość ze 125 km/h do 160 km/h.

Poinformowano, że w ramach projektów PKP Intercity inwestuje także w stacje postojowe na terenie całej Polski. Przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu. Obecnie trwa kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód. Stacja postojowa w Warszawie wzbogaciła się o urządzenia myjące do myjni oraz tokarkę podtorową, a we Wrocławiu przebudowywane są kanały w hali całopociągowej oraz kanały rewizyjne w wagonowni.