W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wydobycia litu, metody DLE są innowacyjnymi i bardziej efektywnymi technikami, które mają na celu bezpośrednie wyodrębnienie litu z surowca bez konieczności wieloetapowego przetwarzania. Technologia DLE ma zwiększyć efektywność i obniżyć koszty procesu wydobycia litu.

Technologie DLE są nadal w fazie rozwoju i wdrażania komercyjnego, jednak szybki rozwój innowacyjnych rozwiązań DLE może zrewolucionizować przemysł pozyskiwania litu, zapewniając bardziej efektywne i zrównoważone metody wydobycia tego cennego surowca.

Istnieje kilka różnych technologii DLE, które rozwijane są przez różne firmy i instytucje badawcze. W zależności od technologii do wyodrębnienia litu wykorzystuje się w nich membrany, reagenty chemiczne, elektrochemiczne lub metod adsorpcji.