Nowelizację poparło 436 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja doprecyzowuje zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w tym m.in.
- uzupełnia definicję artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych (w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych),
- wprowadza definicję zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość,
Reklama
- umożliwia organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

Nowela uzupełnia przepisy dot. stosowania oznaczenia "Produkt polski", na wodach mineralnych źródlanych, stołowych i soli przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kwiatach, nasionach, bulwach i cebulach.

Wprowadza także możliwość stosowania przez rolników oznaczenia "DobrostanPlus", w przypadku wydania przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wyróżnień produktów, wobec których w latach 2014-2020 realizowane było działanie "Dobrostan zwierząt" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.