Reklama

Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia zaproszenia posiada 249 286 321 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego i głosów.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski.

Harmonogram zaproszenia jest następujący:

Publikacja niniejszego zaproszenia: 23 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 czerwca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 1 lipca 2021 r.

Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 6 lipca 2021 r., podano także.

24 czerwca Cyfrowy Polsat ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 47 667 885 akcji Netii po 7 zł za akcję.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)