We wtorek "Rz" pisze o raporcie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zrzeszającej m.in. operatorów telekomunikacyjnych pt. "Nastawienie Polaków do pola elektromagnetycznego i nowych technologii”.

Gazeta zauważa, że raport został oparty na badaniu Kantar Media i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz poszerzony o wnioski pracowników naukowych zarówno tej uczelni, jak i kilku innych. Badacze sprawdzali wiedzę i opinie Polaków nt. emisji pola elektromagnetycznego (PEM) i technologii (głównie 5G). Badano m.in. również, czy respondenci będą używać 5G w przyszłości i co może zmienić ich nastawienie do budowy masztu telekomunikacyjnego w pobliżu miejsca zamieszkania.

"Z raportu wynika m.in., że użytkowanie 5G w przyszłości zadeklarowało tylko 37 proc. badanych, a 38 proc. uważa, że jest ona niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki. To wynik nie najlepszy dla operatorów, ale nie oznacza on, że wszyscy pozostali respondenci byli przeciwnego zdania. Wśród badanych jest duże grono osób, które nie mają wyrobionej jednoznacznej opinii. Tylko 23 proc. badanych nie zgadza się ze zdaniem +zamierzam w przyszłości korzystać z 5G+, a z tezą o wadze tej technologii dla gospodarki nie zgodziło się 17 proc. badanych" - czytamy w "Rz".

Dziennik zwraca uwagę, że dużo wyraźniejsza jest opinia społeczna nt. PEM. 57 proc. badanych nie akceptuje wież operatorskich emitujących PEM w bliskim sąsiedztwie, z czego 16 proc. – kategorycznie. (PAP)

Reklama