Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Acciona Construccion wzywa do sprzedaży 9,98 mln akcji Mostostalu Warszawa, stanowiących 49,91% kapitału i głosów po 3,45 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.
"W wyniku wezwania wzywający zamierza nabyć 9 981 267 akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji spółki […] Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3 181 267 akcji stanowiących 15,91% łącznej liczby akcji tj. minimalna liczba akcji objętych zapisami łącznie z akcjami spółki należącymi już do wzywającego na dzień ogłoszenia wezwania stanowić będzie 66% łącznej liczby akcji spółki i uprawniać do wykonywania 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" – czytamy w komunikacie.
Wzywający zamierza uzyskać łącznie 100% akcji Mostostalu Warszawa. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów wyznaczono na 23 lipca, a zakończenie na 21 sierpnia.
Okres przyjmowania zapisów składa się z dwóch etapów. I etap przyjmowania zapisów od 23 lipca do 1 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 6 sierpnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu I etapu przyjmowania zapisów: 9 sierpnia. II etap przyjmowania zapisów: 2 sierpnia – 21 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW po zakończeniu II etapu 26 sierpnia. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji na GPW zawartych po zakończeniu II etapu przyjmowania zapisów: 29 sierpnia.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)