Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Unipetrol zaczął wykorzystywać na terenie zakładu produkcyjnego w Litvinovie nową technologię redukującą zawartość wanadu w ściekach odprowadzanych do rzeki Bilina, podała spółka zależna PKN Orlen.
Wdrożenie projektu inwestycyjnego o wartości 46 mln CZK trwało około roku. Po sześciomiesięcznym okresie próbnym nowa technologia zacznie działać na pełną skalę z początkiem lipca 2019 roku, czyli w momencie wejścia w życie nowych, zaostrzonych limitów dotyczących zawartości wanadu w ściekach, zawartych w zintegrowanym pozwoleniu regionu Ústí, podano w komunikacie.
"Celem inwestycji jest spełnienie nowych limitów dotyczących masy i koncentracji wanadu uwalnianego do ścieków. Podczas instalacji nowej technologii zmodernizowaliśmy jednocześnie wyposażenie oczyszczalni ścieków, co zapewnia jej bezpieczną pracę przez co najmniej kolejne 15 lat" - powiedział dyrektor jednostki EKO Unipetrol RPA Pavel Sláma, cytowany w komunikacie.
Obecne wymagania środowiskowe kładą nacisk nie tylko na limity związane z wolumenem niebezpiecznych substancji, ale także na ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Zostało to uwzględnione w ramach nowej inwestycji, zapewnił Unipetrol.
Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)