Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Novaservis - czeskiej spółki zależnej Ferro - podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731 055,47 CZK, co stanowi 13 591 874,5 zł, podała spółka.
"Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych. Wypłata wskazanej powyżej kwoty nastąpi w terminie do 5 miesięcy od dnia powzięcia uchwały" - czytamy w komunikacie.
Spółka posiada 100% udziałów w spółce zależnej. Pozyskane środki zwiększą majątek obrotowy spółki, podało także Ferro.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)