Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w 2018 r. w związku z przewidywanym wzrostem inwestycji w branżach, w których działa, podała spółka.
"W zakresie bieżącego finansowania działalności Radpol S.A. zarząd widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej w związku z przewidywanym wzrostem poziomu inwestycji w 2018 roku w branżach, w których działa spółka" - czytamy w raporcie rocznym.
Podkreślono również, że Radpol na bieżąco reguluje zobowiązania wobec wszystkich swoich wierzycieli oraz podejmuje działania inwestycyjne, które pozwolą jej na wzmocnienie pozycji na rynku oraz przewagę konkurencyjną w obszarach produktów innowacyjnych.
"W spółce widoczna jest systematyczna poprawa sytuacji finansowej w porównaniu do roku ubiegłego, co jest związane ze wzrostem osiąganych przychodów, jak i wyników oraz z przeprowadzonymi procesami optymalizacyjnymi i emisjami akcji mającymi miejsce w 2017 roku" - napisano także w raporcie.
Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)