Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Master Pharm miał szacunkowo ok. 24 mln zł skonsolidowanych przychodów i 1,75 mln zł zysku netto grupy w I półroczu, podała spółka.
"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 23,96 mln zł, a w analogicznym okresie 2016 roku 22,52 mln zł odnotowując wzrost o 1,44 mln zł. Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 2,47 mln zł, a w analogicznym okresie 2016 roku 3,81 mln zł, co stanowi spadek o 1,34 mln zł. Skonsolidowany szacunkowy wynik netto grupy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 1,75 mln zł, a w analogicznym okresie 2016 roku 2,68 mln zł co oznacza spadek o 0,93 mln zł" - czytamy w komunikacie.
"Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 19,61 mln zł wobec 19,08 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku czyli więcej o 0,53 mln zł. Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Master Pharm S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 2,60 mln zł wobec 3,30 mln zł w analogicznym okresie, czyli mniej o 0,7 mln zł. Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 2,08 mln zł wobec 2,87 mln zł w analogicznym okresie co stanowi spadek o 0,79 mln zł" – czytamy dalej.
Pomimo odnotowanego wzrostu przychodów zarówno na poziomie emitenta jak i całej grupy kapitałowej wynik finansowy pozostaje pod presją rosnących kosztów, które na poziomie skonsolidowanym w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 22,79 mln zł a w analogicznym okresie 2016 roku 18,58 mln zł czyli wzrosły o 4,21 mln zł (22,7%), podano również.
"Wśród kosztów znacząco wzrosły koszty zatrudnienia (w tym nowych pracowników w nowym zakładzie emitenta - wzrost o 32% w porównywanym okresie), oraz koszty związane z zużyciem surowców i materiałów co wiąże się z zakupami pod przyszłe produkcje wykonywane zarówno w zakładzie u emitenta, jak i w spółce zależnej GBL Grokam - wzrost o 51,5% w analogicznym okresie" - wskazano również.
Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za pierwsze półrocze 2017 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zaznaczono także.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)