"Z dniem 25 czerwca 2020 r. warunkowa umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. przez emitenta, jako sprzedającego, z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi (łącznie 'kupujący 1'), oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem, uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia warunku zawieszającego, tj. emitent i kupujący 1 nie podpisali w terminie przewidzianym umową certyfikatu precyzującego cenę sprzedaży Idea Bank Ukraina" - czytamy w komunikacie.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, Getin Holding nie otrzymał również informacji o wydaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na transakcję, co stanowiło jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina, podano także.

"Wskutek rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży IB automatycznemu rozwiązaniu uległy również:

1) warunkowa umowy sprzedaży 100% udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, Ukraina zawarta przez emitenta w dniu 20 grudnia 2019 r. z Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako kupującym ('kupujący 2'),

2) umowa o podział zysku zawarta przez emitenta w dniu 20 grudnia 2019 r. z kupującymi 1 i kupującym 2" - czytamy dalej.

20 grudnia 2019 r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych. Oczekiwano wówczas, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina oraz NFS nastąpi nie później niż do 31 maja 2020 r., następnie termin ten przesunięto do 30 czerwca.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)