"Popieramy reformę systemu finansowania #budżetUE, jeśli nowe środki będą oparte o sprawiedliwy podział obciążeń, uwzględniający poziom zamożności poszczególnych państw. Takich cech nie spełniają opłaty klimatyczne - minister Tadeusz #Kościński podczas posiedzenia Rady #ECOFIN".

Jak informuje resort, w Berlinie trwa nieformalne posiedzenie Rady #ECOFIN, w której obradach uczestniczy minister Tadeusz Kościński.

Ministrowie finansów państw UE dyskutują o Europie po kryzysie wywołanym COVID19, finansowaniu budżetu i recovery. (PAP)

drag/ je/