W przemówieniu wygłoszonym na Chińskim Forum Rozwoju Okamoto wyraził obawy dotyczące rosnącej rozbieżności między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi, podkreślając, że od początku pandemii około 90 mln ludzi znalazło się poniżej progu skrajnego ubóstwa.

Okamoto powiedział, że Chiny już wróciły do poziomu wzrostu sprzed pandemii. Jak dodał, poza Chinami pojawiają się niepokojące oznaki rosnącej przepaści między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi. Według prognoz MFW skumulowany dochód na mieszkańca w krajach wschodzących i rozwijających się, z wyłączeniem Chin, w latach 2020-2022 będzie o 22 proc. niższy niż byłby bez pandemii.

Ogólna perspektywa pozostaje „wyjątkowo” niepewna - powiedział Okamoto, dodając, że nie jest jasne, jak długo potrwa pandemia, a dostęp do szczepionek pozostaje bardzo nierówny, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących.

Okamoto zapowiedział także, że na początku kwietnia MFW zaktualizuje swoją styczniową prognozę globalnego wzrostu na poziomie 5,5 proc., aby odzwierciedlić dodatkowe wydatki związane z bodźcami fiskalnymi w Stanach Zjednoczonych, ale nie podał szczegółów.