Warszawa, 07.04.2021 (ISBnews) - Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca kwietnia wynosi - według stanu na koniec marca br. - 15,7 mld zł, natomiast do końca roku będzie to 70 mld zł, podało Ministerstwo Finansów. Według stanu na koniec lutego br., kwota do przekazania na rynek do końca br. wynosiła 84,3 mld zł.

"Wartość środków przekazywanych w kwietniu z budżetu na rynek wynosi 15,7 mld zł:

* wykupy SPW: 11,9 mld zł,

* płatności odsetek z tytułu SPW: 3,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 31 marca 2021 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca 2021 r. wynosi 70 mld zł, podano także.

"Do wykupu w 2021 r. (według stanu na 31 marca 2021 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 93 mld zł, w tym:

- obligacje hurtowe: 56,3 mld zł,

- obligacje detaliczne: 9,7 mld zł,

- obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 26,2 mld zł)" - czytamy dalej.

Na koniec marca 2021 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 112,3 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych, podano także.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2021 r. zgromadzono środki w wysokości 108,1 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 76,7 mld zł oraz w depozytach typu ON 31,4 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec marca 2021 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 757,3 mld zł wobec 739,4 mld zł na koniec 2020 r.

"Na koniec marca 2021 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,26 roku (4,23 roku na koniec 2020 r.), a długu ogółem wyniosła 4,85 roku (4,63 roku na koniec 2020 r.)" - czytamy także w materiale.

(ISBnews)