Warszawa, 14.06.2021 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawiadomił konsorcjum instytucji finansowych o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu terminowego w kwocie 432 mln USD oraz kredytu obrotowego do kwoty 300 mln zł, zaciągniętego przez Lotos Asfalt w celu sfinansowania projektu EFRA, podała Grupa Lotos.

W skład konsorcjum wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.

W konsekwencji spłata skutkować będzie również zwolnieniem ustanowionych w związku z kredytem EFRA zabezpieczeń, w postaci m.in. hipoteki kaucyjnej na prawach Lotos Asfalt do nieruchomości, a także zastawów rejestrowych na: zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do Lotos Asfalt, zapasach, na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych oraz na udziałach Lotos Asfalt należących do Grupy Lotos, podkreślono.

Reklama

Dodatkowo rozwiązaniu podlegać będzie umowa pożyczki warunkowej udzielonej Lotos Asfalt przez Grupę Lotos.

"Spłata jest elementem optymalizacji zadłużenia w ramach grupy kapitałowej spółki i docelowo umożliwi obniżenie średniego kosztu finansowania (po podpisaniu nowej docelowej umowy na finansowanie zewnętrzne przez Lotos Asfalt) oraz realizację działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym Orlen" - czytamy w komunikacie.

Saldo pozostające do spłaty w przypadku kredytu terminowego wynosi 223 029 204,25 USD, natomiast w przypadku kredytu obrotowego wynosi 0 zł, zaznaczono również.

Przedterminowa spłata kredytu terminowego powinna nastąpić 21 czerwca 2021 roku. We wskazanej dacie nastąpi również anulowanie i rozliczenie kredytu obrotowego oraz rozliczenie przez Lotos Asfalt transakcji zabezpieczających stopę procentową (transakcje IRS) powiązanych z kredytem terminowym. Spłata kredytu EFRA nastąpi ze środków własnych Lotos Asfalt oraz środków własnych Grupy Lotos udostępnionych Lotos Asfalt w formie pożyczki w kwocie 400 mln zł, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)