"Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Leszek Skiba.

Jak poinformował bank, stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, w tym Bank Pekao.

W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się drugim najbardziej odpornym, europejskim bankiem (spośród 50 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki skrajne prawie pięciokrotnie poniżej średniej europejskich banków. Został wyprzedzony jedynie przez szwedzki Länsförsäkringar. W poprzednich testach EBA z listopada 2018 Bank Pekao zajął trzecie miejsce.

Reklama

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2023 r. na poziomie 17,7 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 5,0 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,2 mld zł. Obydwa znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych.

W testach uczestniczył też PKO Bank Polski. W komunikacie PKO podano, że test warunków skrajnych został przeprowadzony przy założeniu statycznego bilansu na grudzień 2020 r., zatem nie uwzględnia przyszłych strategii biznesowych i działań zarządczych. Prezentowane wyniki testu warunków skrajnych nie stanowią prognozy zysków Banku.

"Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2021 roku, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 _CET1_ Banku byłby w 2023 r. na poziomie 18,05 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,37 proc. w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany CET 1 na koniec 2020 r. wyniósł 16,99 proc. Po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia MSSF 9, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 _CET1_ Banku wyniósłby na koniec 2023 r. odpowiednio 17,98 proc. oraz 15,19 proc., zaś na koniec 2020 r. wyniósłby 16,39 proc." - czytamy w komunikacie PKO BP.