"Spodziewam się, że trend w sprzedaży złota inwestycyjnego będzie się utrzymywał, a wręcz jego dynamika nie będzie malała w najbliższych kwartałach czy kolejnych latach głównie ze względu na wzrastającą grupę inwestorów zainteresowanym tym kruszcem i utrzymującym się wysokim poziomem siły nabywczej złota przy rosnącej inflacji" – zaznaczył prezes.

Mennica Skarbowa sprzedała 920 kg złota w III kw. br. w porównaniu do 504 kg rok wcześniej. Klienci najchętniej kupowali monety 1-uncjowe Liść Klonowy oraz sztabki o wadze 100 g i jednej uncji, zaś 100-gramowe odnotowały największy wzrost sprzedaży - o 133% rok do roku. Większość sprzedaży była realizowana poprzez sieć stacjonarną (84,6% wygenerowanych przychodów) i w trybie 24h, tj. "od ręki". Spółka obserwuje także wysoki poziom udział kanału online.

"Światowa Rada Złota nie podaje dokładnych danych na temat polskiego rynku, ale z naszych informacji uzyskanych od największych światowych producentów złota wynika, że Polska jest już w pierwszej piątce, jeśli nie nawet trójce, państw europejskich jeśli chodzi o sprzedaż złota na własnym rynku detalicznym" - dodaje prezes.

Reklama

Mennica Skarbowa miała 224,6 mln zł przychodów w III kw. br. wobec 135,5 mln rok wcześniej, co stanowi wzrost o 66%. W trzech kwartałach tego roku spółka sprzedała 2,7 tony złota w porównaniu do 2,1 tony w całym 2020 r. Narastająco Mennica Skarbowa miała 651 mln zł przychodów, co oznacza, że poziom sprzedaży za 3 kwartały br. przekroczył już znacznie sprzedaż zanotowaną w całym 2020 roku (529,7 mln zł).

Mennica Skarbowa to wiodący dealer złota inwestycyjnego, a także innych metali i kamieni szlachetnych na polskim rynku. Zajmuje się sprzedażą, skupem i przechowaniem produktów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.