W środę Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz wspólne sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju do projektu budżetu na 2023 r. Dotyczyły one m.in. wydatków na informatyzację oraz budżetu Urzędu Komunikacji Elektronicznej a także budżetów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i Głównego Urzędu Miar. Opinie zostały przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych.

KFP omówiła również część tekstową projektu ustawy budżetowej. Zastrzeżenia w kilku punktach miało Biuro Legislacyjne Sejmu, które w porozumieniu z Ministerstwem Finansów ma przygotować propozycje zmian legislacyjnych i porządkujących. Jednocześnie prezydium Komisji Finansów Publicznych ogłosiło, że posłowie mogą składać poprawki do ustawy do południa 25 listopada.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. założono dochody budżetu na poziomie 604,7 mld zł i wydatki 672,7 mld zł; deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc. (PAP)

Autor: Marek Siudaj