"Przeciętna wypłata emerytury i renty w okresie styczeń-wrzesień br. wyniosła 2 767,47 zł i była wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 9%. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja - w 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 107%. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wynosi 1431,5 mln zł" - czytamy w "Posumowaniu sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w III kw. 2022 r."

Przeciętna emerytura wzrosła w tym okresie do 2 867,24 zł (o 8,9% r/r), renta rodzinna - do 2 535, 404zł (o 8,1% r/r) oraz renta z tytułu niezdolności do pracy - do 2 201, 32 zł (czyli o 8,4% r/r).

W trzech kwartałach 2022 r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 7815,4 tys. świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 17,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Przeciętnie miesięcznie wypłacono:
Reklama
  • - 6048,5 tys. emerytur - o 68,9 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.;
  • - 1187,8 tys. rent rodzinnych, czyli o 8,6 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r.;
  • - 579,2 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, co oznacza spadek o 43,1 tys. w stosunku do trzech kwartałów 2021 r., podano także.
  • W okresie styczeń-wrzesień wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 200,2 mld zł, tj. o 9,4% więcej niż przed rokiem.