Wybór odpowiedniej formy opodatkowania to więcej niż tylko decyzja administracyjna. Może ona znacząco wpłynąć na rentowność działalności, a także na płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest to dla firm o zmiennej marży zysku lub tych, które planują większe inwestycje w danym roku podatkowym.

Termin na dokonanie zmian w tym roku upływa 20 lutego. Do tego momentu należy rozważyć dostępne opcje. Warto też skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dobrać najkorzystniejszą strategię dla swojego przedsiębiorstwa.

Jakie opcje mają przedsiębiorcy?

Reklama

W 2024 roku przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy kilkoma formami opodatkowania:

  • Podatek liniowy - stała stawka podatku w wysokości 19% niezależnie od wysokości dochodu, obowiązuje tu niższa stawka zdrowotna (4,9%). Co ważne, rozliczając się w tej formie, nie można korzystać z odliczeń i ulg podatkowych. Natomiast po osiągnięciu dochodu wyższego niż 1000 000 zł, konieczne jest opłacenie daniny solidarnościowej, która wynosi 4%.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - różne stawki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w zakresie od 2% do 17%. Przewidziany jest dla przedsiębiorców, których wydatki związane z prowadzoną działalnością są niskie, np. przychody z najmu prywatnego.
  • Opodatkowanie według skali podatkowej - stawki 12% i 32% dla przychodów przekraczających określone progi, gdzie podatek wynosi 12% do kwoty 120.000 zł dochodu i 32% od nadwyżki powyżej tej kwoty. Jest to korzystna opcja dla osób, które planują rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem, które wychowują samotnie.

Jak zmienić formę opodatkowania działalności?

Aby dokonać zmiany, przedsiębiorcy muszą złożyć fizyczne oświadczenie w urzędzie skarbowym lub zaktualizować wniosek CEIDG-1 (elektronicznie poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej lub za pośrednictwem systemów do samodzielnej księgowości online).

Warto przy tym pamiętać o ostatecznym terminie dokonywania zmian i dokładności w wypełnianiu dokumentów, aby uniknąć późniejszych problemów i nieporozumień z urzędami skarbowymi.

Dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, pozostało już niewiele czasu. Termin 20 lutego jest ostatecznym momentem zmiany opodatkowania.