Pokazują to dane przekazane DGP przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowe informacje publikujemy w tabeli. Dotyczą one działalności urzędów skarbowych (podlegających poszczególnym izbom administracji skarbowej), w tym kontroli podatkowych oraz egzekucji należności publicznoprawnych, zwłaszcza podatków.

– Dane MF pokazują, że wąskim gardłem administracji skarbowej pozostają działy egzekucji – komentuje Alicja Sarna, dyrektor ds. kluczowych sporów podatkowych w CRIDO (patrz: opinia w ramce).

Przypomnijmy, że urzędy skarbowe zajmują się nie tylko kontrolami podatkowymi, lecz także czynnościami sprawdzającymi. Te ostatnie są podstawowym trybem weryfikacyjnym, ale danych na ich temat nie ma w tabeli.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »