"Rada nadzorcza [...] podjęła uchwałę w sprawie [...] przeznaczenia zysku netto za rok 2022 w wysokości 36 975 635,51 zł wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:

- dywidenda w kwocie 12 918 460 zł tj. 10 zł na akcję,

- kapitał zapasowy w kwocie : 24 057 175,51 zł" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej zarząd spółki proponował przeznaczenie 32,3 mln zł z zysku za 2022 r. na dywidendę, co oznaczało 25 zł na akcję.

Reklama

Wypłata dywidendy obejmuje 1 291 846 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1 499 755 wszystkich akcji spółki. Akcje własne spółki w liczbie 207 909 akcji nie są objęte wypłatą dywidendy.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 585,14 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)