"Doświadczenie, jakie zbieramy przy realizacji wdrożenia PPK w ZUS, jest dla nas bezcenne. Pozwoli nam zapoznać się ze specyfiką oczekiwań flagowego klienta z sektora finansów publicznych. Ten bardzo długi i pracochłonny proces pomoże nam w przygotowaniach do wdrażania i obsługi PPK w bardzo wymagającym sektorze budżetowym. Podkreślamy, że ten sukces - pozyskanie tak ważnego klienta - był możliwy dzięki stałej ścisłej współpracy PKO TFI z macierzystym PKO Bankiem Polskim i naszym zapleczem technologicznym - PKO Finat" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.

ZUS, jako pracodawca z sektora finansów publicznych podlega obowiązkowi utworzenia PPK dla swoich pracowników w ramach czwartego, ostatniego etapu wdrażania tych planów. Na początku 2021 roku obowiązkiem tym objęte zostaną jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, a także mikrofirmy. Tym niemniej, umowy o zarządzanie można podpisywać już teraz (z datą wejścia w życie w roku 2021), co pozwala na spokojne wdrożenie, podkreślono.

Do uczestnictwa w PPK w ZUS uprawnionych jest ok. 45 tysięcy pracowników. Pierwsze wpłaty zostaną zaksięgowane na ich prywatnych rachunkach PPK w maju 2021 roku.

"Przygotowania do wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęliśmy z dużym wyprzedzeniem. Dokładnie przeanalizowaliśmy oferty podmiotów zarządzających PPK. Zespół wdrożeniowy wraz z przedstawicielami organizacji związkowych dokonał wyboru oferty PKO TFI z Grupy PKO Banku Polskiego. Podpisaliśmy umowę o zarządzanie PPK z datą wejścia w życie w 2021 roku. Pracownicy ZUS otrzymają pierwsze wpłaty na swoje prywatne rachunki w ramach PPK w maju 2021 roku" - powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska, cytowana w komunikacie.

Reklama

Jak podano, w ramach akcji informacyjnej pracownicy PZU otrzymali pakiety informacyjne dostarczone przez PKO TFI (broszury, ulotki). W intranecie dostępna jest bogata biblioteka materiałów audiowizualnych oraz kurs e-learningowy.

"To cyfrowe przygotowanie procesu okazało się ogromnie przydatne w czasie epidemii, gdy niemożliwe stały się szkolenia stacjonarne. We wdrożeniu i późniejszej obsłudze pomoże cały czas rozwijana aplikacja internetowa iPPK stosowana przez PKO TFI, a budowana i utrzymywana przez agenta transferowego z Grupy PKO Banku Polskiego - PKO Finat" - czytamy także.

Łącznie, w pierwszych trzech etapach wdrażania programu, PKO TFI zawarło ponad 12 tys. umów o zarządzanie PPK. Na dzień 16 listopada 2020 roku zarządza aktywami wynoszącymi 838 mln zł, co stanowi ponad 34 proc. wszystkich aktywów zgromadzonych w PPK w Polsce.

PKO TFI istnieje od 1997 roku. Należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad 1 mln inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.